Aktualności | Powołania.pl

Czuwanie Maturzystów 2013

W dniach 16-17 marca 2013 r. w Częstochowie odbyło się Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów. Hasłem spotkania były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Panie, przymnóż nam wiary" (Łk 17,5). Tegoroczne czuwanie zgromadziło ok. 350 osób i miało trzy odsłony.

W pierwszej części, która miała miejsce w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Dolinie Miłosierdzia zebranych powitał ks. Jan Oleszko - sekretarz ds. Apostolstwa, Prowincji Chrystusa Króla. Do wspólnego śpiewu zachęcali: ks. Wojciech Świderski, ks. Mariusz Leszko i ks. Łukasz Śleziak. „Trzeba być prawdziwym przed Bogiem. Trzeba pobić się dziś o modlitwę. Trzeba dziś zadać sobie pytanie: Po co ja tutaj przyjechałem?" - apelował ks. Jan. Powitanie zostało zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego, podczas której oddaliśmy Panu całe Czuwanie Młodych. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na kolację, którą był tzw. pallotyński bigos. Jak zdradził ks. Andrzej Partika, cały sekret pysznego bigosu tkwił w tym, że był... odgrzewany pół dnia.

Druga część Czuwania Maturzystów odbyła się już na Jasnej Górze. W Auli o. Augustyna Kordeckiego odbyło się zawiązanie wspólnoty i oficjalne powitanie grup. Razem czuwali młodzi z Bielska – Białej, Chełmna, Kutna, Lublina, Ząbkowic Śląskich, Przedborowej, Sierpca, Otwocka oraz Siostry Pallotynki z Gniezna. Oprawę muzyczną tej części przygotowała młodzież z Pallotyńskiego Liceum i Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie pod kierunkiem Prefekta, ks. Tomasza Makarewicza. W trakcje spotkania konferencję wygłosił ks. Krzysztof Gajos – ojciec duchowny WSD SAC. Prelegent akcentował, że każdy człowiek jest słowem wypowiedzianym przez Boga a skoro tak, to chcianym, ze swoimi zaletami i słabościami. Każdy z nas ma ogromną wartość w oczach Boga. Ks. Krzysztof zakończył słowami modlitwy Chrystusa, w której On prosi za nami, byśmy miłością dawali świadectwo każdego dnia.

W trzeciej odsłonie Pallotyńskiego Czuwania Maturzystów, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, wysłuchaliśmy konferencji ks. Marcina Krzysztoszka. Na przykładzie postaci biblijnych, ksiądz neoprezbiter próbował ukazać młodemu człowiekowi wiarę w życiu codziennym oraz zasadzki czyhające w różnych chwilach dnia. Po konferencji Siostry Pallotynki z Gniezna wraz z młodzieżą prowadziły, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, medytację przygotowującą do Sakramentu Pokuty. Następnie młodzież z Otwocka poprowadziła różaniec w intencji maturzystów. W trakcie modlitwy wysłuchaliśmy dwóch wzruszających świadectw: Michała, który opowiadał o swoim dzieciństwie w nawiązaniu do tajemnicy dzieciństwa Jezusa jak również Agnieszki, która mówiła o hierarchii wartości w swoim życiu. Najważniejszym punktem Spotkania Młodych była Eucharystia, której przewodniczył radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Zbigniew Rembisz, a homilię wygłosił radca prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla, ks. Waldemar Pawlik. Przy ołtarzu, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, zgromadzili się też wszyscy kapłani, którzy przyjechali na czuwanie.

Swoją homilię ks. Waldemar rozpoczął egzystencjalnym pytaniem „Jak żyć i jak przeżyć każdy dzień?" Na przykładzie Maryi ukazał znaczenie powołania jakim Bóg obdarowuje każdego człowieka. Określił je mianem marzenia Pana Boga wobec każdego z nas. Podsumowując podkreślił, że dla człowieka w życiu najważniejszy musi być Bóg i że każdy z nas powinien pragnąć Go tak bardzo jak powietrza. Na zakończenie Mszy św. głos zabrał ks. Jan Oleszko. Kapłan przekazując pozdrowienia od Wyższych Przełożonych obu polskich prowincji, oraz dziękując wszystkim za organizację spotkania i przybycie zwrócił się do zebranych słowami: „Dobrze jest u Matki, ale czy Matce dobrze jest u mnie? Czy dobrze Jej w moim sercu?". Zamyśleni i zapatrzeni w oczy Matki podchodząc do ołtarza zastanawialiśmy się nad tymi słowami. U stóp Maryi, z rąk kapłanów, otrzymaliśmy pamiątkowe świece i wezwanie „Bądź światłem dla świata". Wszystkim, którzy byli z nami, życzymy zdania matury. Niech z naszej strony nie zabraknie modlitwy w intencji tych, którzy składać będą egzamin dojrzałości.

Al. Dariusz Żebrowski SAC