Image

Wprowadzenie

AKCJA POSTU W INTENCJI POWOŁAŃ

Jednym z kluczowych działań pallotyńskiego duszpasterstwa powołań jest modlitwa w intencji nowych i dobrych powołań. Celem postu jest duchowa pomoc wszystkim rozeznającym swoje powołanie i pomoc w odważnym odpowiedzeniu na Boże zaproszenie do służby w Kościele. Jest to szczególny okres rozeznawania swojej drogi.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wystarczy wypełnić formularz wybierając miesiąc i dzień, w którym chcemy pościć o chlebie i wodzie modląc się jednocześnie o nowych i dobrych kapłanów, zakonników oraz siostry zakonne.  

Po wypełnieniu formularza administrator uzupełni kalendarz, na którym można sprawdzić, kto, w jaki dzień modli się i pości w intencji powołań. Po wypełnieniu formularza nazwisko nie pojawi się automatycznie na kalendarzu.

Zachęcamy do wyboru takiego dnia, w którym nikt nie pości, aby nasza modlitwa miała ciągłość!

Serdecznie pozdrawiamy!
Ks. Kami Wolan SAC

Ks. Rafał Czekalewski SAC

Proszę wypełnij wszystkie wymagane pola.
Proszę wypełnij wszystkie wymagane pola.
Proszę wypełnij wszystkie wymagane pola.
Proszę wypełnij wszystkie wymagane pola.

Najnowsze wpisy:

26 lutego 2020

Jarek

26 lutego 2020

29 lutego 2020

Paulina

3 marca 2020

Joanna

3 marca 2020

4 marca 2020

Artur

5 marca 2020

Paulina

5 marca 2020

25 marca 2020

Antoni

30 marca 2020

Antoni

30 marca 2020

3 kwietnia 2020

Grzegorz

6 kwietnia 2020

Antoni

6 kwietnia 2020

10 kwietnia 2020

Kasia