AKCJA POSTU W INTENCJI POWOŁAŃ

Jednym z kluczowych działań pallotyńskiego duszpasterstwa powołań jest modlitwa w intencji nowych i dobrych powołań. Celem postu jest duchowa pomoc wszystkim rozeznającym swoje powołanie i pomoc w odważnym odpowiedzeniu na Boże zaproszenie do służby w Kościele. Akcja POST W INTENCJI POWOŁAŃ trwa od 22 stycznia (liturgiczne wspomnienie św. Wincentego Pallottiego) do 22 czerwca. Jest to szczególny okres rozeznawania swojej drogi.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wystarczy wypełnić formularz wybierając miesiąc i dzień, w którym chcemy pościć o chlebie i wodzie modląc się jednocześnie o nowych i dobrych kapłanów, zakonników oraz siostry zakonne.  

Po wypełnieniu formularza administrator uzupełni kalendarz, na którym można sprawdzić, kto, w jaki dzień modli się i pości w intencji powołań. Po wypełnieniu formularza nazwisko nie pojawi się automatycznie na kalendarzu.

Zachęcamy do wyboru takiego dnia, w którym nikt nie pości, aby nasza modlitwa miała ciągłość!

Serdecznie pozdrawiamy!

Ks. Kami Wolan SAC

Ks. Rafał Czekalewski SAC


Modlitwa Jana Pawła II:

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży, 
posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie
do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i aby stawali się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty,
posyłaj nadal nowych robotników
na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz
do naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,
którą im powierzyłeś
dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem
i który żyjesz i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków. Amen.


ZOBACZ KALENDARZ ZAPISÓW OSÓB NA AKCJĘ


UWAGA

  • PROSIMY KOLEJNY RAZ NIE WYPEŁNIAĆ FORMULARZA Z TĄ SAMĄ DATĄ
  • ZAPISANE IMIĘ (BEZ NAZWISKA) POJAWI SIĘ WKRÓTCE, ALE NIEKONIECZNIE OD RAZU
Podejmuję post w intencji powołań
Dane osoby zgłaszającej
Finalizowanie rejestracji